Main menu

Tygryski

tygryski

Delfinki

delfin

Odkrywcy

odkrywcy

Sówki

sowki3

Ważne informacje na temat funkcjonowania przedszkola w okresie od 29.03. do 11.04.2021r.

Drodzy Rodzice.   

Od poniedziałku 29.03.br. do piątku 10.04.br. zostaje zawieszone działanie stacjonarne przedszkola, a tym samym przechodzimy w tryb pracy zdalnej. Istnieje możliwość zapewnienia opieki w przedszkolu dla dzieci określonych grup rodziców biorących udział w zapobieganiu pandemii. Kryteria określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nim od 29 marca do 11 kwietnia br. zawieszone zostaje stacjonarne funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli. Jednocześnie we wskazanym okresie na wniosek rodzica będącego m.in. pracownikiem medycznym, pomocy społecznej, służb porządkowych i oświaty jestem zobowiązany zorganizować opiekę dla jego dziecka. Chodzi o rodziców dzieci, którzy: są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, wykonują działania ratownicze, są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.

Aby skorzystać z opieki przedszkola uprawniony do niej rodzic musi przesłać do przedszkola pisemny wniosek wraz z oświadczeniem, że spełnia kryteria wskazane w rozporządzeniu .

Treść rozporządzenia oraz wzór wniosku został Państwu wysłany w dniu 29.03.2021r. w wiadomościach mailowych

 W tym trudnym czasie bardzo prosimy – zachowajmy spokój i odpowiedzialność społeczną i zatroszczmy się o zdrowie nas wszystkich.

 Mam nadzieję, że restrykcje przewidziane na najbliższy czas poprawią sytuację zdrowotną w naszym kraju i 12 kwietnia będziemy mogli powitać nasze przedszkolaki w progu naszej placówki. 

Życzę wszystkim Rodzicom i Dzieciom zdrowia, optymizmu i wytrwałości.

Zapraszam również do kontaktu mailowego i telefonicznego z przedszkolem.

Pozdrawiam serdecznie.

Daniel Okruciński
Dyrektor Przedszkola.

Film o przedszkolu

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.

Rekrutacja do Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka”

Rozpoczęliśmy zapisy do przedszkola na rok szkolny 2022/2023!
Zapraszamy rodziców dzieci w wieku 2,5-6 lat do udziału w procesie rekrutacji.
Zgłoszenia prosimy kierować pod adres: przedszkole.jacekiagatka@kaszczorek.edu.pl lub pod numer telefonu: 697 484 828,

Serdecznie zapraszamy!!!