Main menu

Tygryski

tygryski

Delfinki

delfin

Odkrywcy

odkrywcy

Sówki

sowki3

Misja i wizja przedszkola

Misja i Wizja Przedszkola Niepublicznego “Jacek i Agatka”:

Misja:
Przedszkole Niepubliczne “Jacek i Agatka” gwarantuje dzieciom fachową opiekę, wspiera wszechstronny rozwój i aktywność twórczą, zapewnia bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Uwzględnia indywidualne możliwości, zainteresowania i uzdolnienia dzieci zgodne z wrodzonym potencjałem. Przedszkole wspomaga rodzinę w działaniach wychowawczych i edukacyjnych, szeroko współpracuje ze środowiskiem lokalnym, przybliża dzieciom środowisko przyrodnicze jako bogate źródło wiedzy, miejsce przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych, szeroko propaguje postawy prozdrowotne i proekologiczne.

Wizja
Przedszkole “Jacek i Agatka”:

  • stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju każdego ze swoich wychowanków, przygotowuje je do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami.
  • integruje się ze środowiskiem lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem współuczestnictwa rodziców w procesie edukacyjnym,
  • uczy dzieci wiary we własne możliwości, rozwija w nich optymizm i wspiera w budowaniu obrazu własnego „Ja”,
  • stosuje w pracy z dzieckiem metody twórcze wpływające na stymulowanie jego rozwoju,
  • oferuje szeroką gamę zajęć dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów,
  • posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, dbającą o podnoszenie kompetencji zawodowych i doskonalenie warsztatu pracy, zabiegającą o niepowtarzalny klimat  sprzyjający twórczemu rozwojowi wszystkim podmiotom,
  • posiada bogatą bazę dydaktyczną umożliwiającą realizację podstawy programowej, programów wychowania przedszkolnego oraz programów wspierających.

Film o przedszkolu

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.

Rekrutacja do Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka”

Rozpoczęliśmy zapisy do przedszkola na rok szkolny 2022/2023!
Zapraszamy rodziców dzieci w wieku 2,5-6 lat do udziału w procesie rekrutacji.
Zgłoszenia prosimy kierować pod adres: przedszkole.jacekiagatka@kaszczorek.edu.pl lub pod numer telefonu: 697 484 828,

Serdecznie zapraszamy!!!