Main menu

Tygryski

tygryski

Delfinki

delfin

Odkrywcy

odkrywcy

Sówki

sowki3

Programy edukacyjne

W roku szkolnym 2021/22 w naszym Przedszkolu realizujemy:                             

Program Wychowania Przedszkolnego “W kręgu zabawy” autorstwa Jadwigi Pytlarczyk , który:

  • wskazuje sposób w jaki zrealizować podstawę programową wychowania przedszkolnego w placówce,
  • wyznacza szczegółowe umiejętności dziecka w różnych obszarach jego funkcjonowania z podziałem na poziomy,
  • wskazuje dodatkowe treści w ramach wspomagania wychowanka w rozwijaniu uzdolnień,
  • założenia tego programu oparte są na czterech filarach edukacji, będących celami ogólnymi kształcenia.

Program ten wyznacza właściwe proporcje między wychowaniem, a kształceniem w warunkach wzmożonej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. Jego tytuł nawiązuje do zabawy jako podstawowej formy aktywności małego dziecka.

Powyższy program został zweryfikowany pod kątem sposobu realizacji zadań i treści ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z dnia 27 sierpnia 2012 (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego Dziennik Ustaw poz. 977). Jego realizacja gwarantuje nabycie przez dziecko umiejętności przewidzianych w aktualnie obowiązującej podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a także rozwijanie uzdolnień i możliwości indywidualnych każdego dziecka.

Program „Kuferek Tajemnic”, przeznaczony dla dzieci 5-7 letnich. Celem programu jest rozwój umiejętności myślenia u dzieci. Program zawiera narzędzia krytycznego myślenia – TOC / Theory of Constraints tłum. Teoria ograniczeń/    których autorem jest Elli Goldratt. Całe swoje życie poświęcił na realizację jednego celu – nauczyć ludzi myśleć. Wbrew pozorom nie jest to łatwe – nie znajdziemy tego w programie nauczania w szkole, ani na studiach, ani na szkoleniu przygotowującym do nowej pracy. Z drugiej strony wszyscy wkoło wymagają od nas abyśmy MYŚLELI. Dzięki „Narzędziom TOC” (gałązka logiczna, chmurka, drzewko ambitnego celu) nauczymy nasze dzieci procesu samodzielnego myślenia już od najmłodszych lat. Dzięki realizacji tego programu mamy nadzieję nauczyć nasze dzieci myśleć krytycznie (czyli zastanawiać się, a nie przyjmować wszystko bez zastanowienia), przewidywać konsekwencje swoich decyzji, świadomie brać odpowiedzialność za własne decyzje, umiejętnie planować swoje życie w szkole oraz poza nią.Dzieci nauczą się dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe, które znajdują się w materiale szkolnym, ale przede wszystkim życiu dookoła nas. Będą również potrafiły rozwiązywać wewnętrzne dylematy oraz konflikty z osobami trzecimi – nauczą się dostrzegać i rozmawiać o swoich potrzebach (oraz innych ludzi). Dzięki temu będą nawiązywać lepsze relacje ze swoimi kolegami. Prostsza stanie się dla nich komunikacja nie tylko w szkole, ale i w życiu dorosłym. Myślenie krytyczne sprawia, że rozwiązywanie konfliktów staje się łatwiejsze. Myślenie logiczne to umiejętność, dzięki której rozbudzana jest kreatywność dziecka. Wszystkie te umiejętności są elementem „umiejętności kluczowych XXI w. ” zdefiniowanych przez UE w Strategii Lizbońskiej. Co ważniejsze to fakt, że są to umiejętności niezbędne do skutecznego funkcjonowania w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie. Chcemy pomóc dzieciom w lepszym, bardziej efektywnym i milszym, spędzaniu czasu w szkole oraz lepszym przygotowaniu do dorosłego życia.

♥ Program  Klucz Do Uczenia Się” autorstwa Galiny Dolya przeznaczony dla dzieci w wieku 6-7 lat, oparty na badaniach program nauczania dzieci, który pomaga im rozwijać umiejętności poznawcze, społeczno – emocjonalne, samoregulację i wczesne umiejętności akademickie, których dzieci będą potrzebowały, by odnieść sukces w szkole i poza nią. Ten program został zaprojektowany tak, by dzieci nauczyły się uczyć. 

♥ Program  Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Jest to cykl spotkań, realizowany w najstarszej grupie przedszkolnej w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały. Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership For Children”.

Program adaptacji trzylatka do przedszkola autorstwa naszego dyrektora d/s pedagogicznych Jolanty Węder. Realizacja tego programu pozwala na bezstresowe pokonanie progu przedszkola przez nowe dzieci, szybszą i łagodniejsza adaptację w  przedszkolu. Pomaga złagodzić ból rozstania z rodzicem, zmniejsza do minimum dziecięcy dramat.

Gimnastykę Paluszkową autorstwa Galiny Dolya i Judy Holder czyli program zawierający rozwojowe gry i  zabawy, historyjki, rymowanki i ćwiczenia, służące poprawie zdolności motorycznych i pisania odręcznego. Program ten pomaga rozwinąć siłę i giętkość palców, rąk i ramion. Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną. Sprzyja użyciu i zrozumieniu przez dzieci języka mówionego. Buduje zdolności kognitywne i dostarcza możliwości ćwiczenia samoregulacji. Czas spędzony na zabawach i ćwiczeniach paluszkowych, pomagają dzieciom zbudować solidne podstawy konieczne do nauki szybkiego, płynnego i czytelnego pisania. Uroda tego programu jest podparta solidną teorią pedagogiczną.

♥ W ramach Programu zdrowia emocjonalnego – ABC XXI Zdrowia Emocjonalnego autorstwa Ireny Koźmińskiej przystąpiliśmy do Klubu Czytających Przedszkoli.

W ciągu roku realizujemy również szereg programów profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa, zdrowego odżywiania czy czystego powietrza wokół nas.

Film o przedszkolu

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.

Rekrutacja do Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka”

Rozpoczęliśmy zapisy do przedszkola na rok szkolny 2022/2023!
Zapraszamy rodziców dzieci w wieku 2,5-6 lat do udziału w procesie rekrutacji.
Zgłoszenia prosimy kierować pod adres: przedszkole.jacekiagatka@kaszczorek.edu.pl lub pod numer telefonu: 697 484 828,

Serdecznie zapraszamy!!!