KONKURS GAZETKOWY!

Zapraszamy wszystkie przedszkolaki do udziału w Przedszkolnym Konkursie Gazetkowym – „Portret mojej babci, mojego dziadka”, który trwa do 19.01.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.01.2023r.

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „ZIMA W LESIE” – konkurs plastyczny zorganizowany przez nasze przedszkole dla dzieci z naszego i innych przedszkoli, który trwa do 20.01.2023r., a jego uroczysty finał nastąpi 25.01.2023 r.

 

02.01.2023r., godz.9.30 – Postanowienia noworoczne Odkrywców.

 

05.01.2023r. – Zajęcia edukacyjne Odkrywców o zegarach i zegarmistrzu.

11.01.2023r., godz.10.00 – Wizyta leśnika u Odkrywców.

15.01.2023r. – Odkrywcy pomagają zimą zwierzętom w lesie.

17.01.2023r., godz.13.00 – Zapraszamy Babcie i Dziadków Odkrywców do obejrzenia występów wnucząt. Życzymy dużo uśmiechu i radości z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka babciom, prababciom, dziadkom i pradziadkom naszych przedszkolaków.

20.01.2023r., godz.10.30 – Odkrywcy obejrzą film w prawdziwym kinie sferycznym (czyli olbrzymim namiocie-kinie w którym film wyświetlany jest na ścianach i suficie namiotu). To będzie niesamowita przygoda!

20.01.2023r., godz.13.15 – Rozstrzygnięcie Konkursu Gazetkowego i wręczenie nagród.

22.01.2023. – Odkrywcy dowiedzą się dzisiaj czym jest zorza polarna.

25.01.2023., godz.10.00 – Uroczysty finał z rozdaniem dyplomów i nagród dla uczestników Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Zima w lesie” wraz z udziałem w przedstawieniu teatralnym pt. „Pan Wodorek i Superbohaterowie” w wykonaniu aktorów z Teatru Pomarańczowy Cylinder.

27.01.2023r. – Odkrywcy poznają wieloryby.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

1.Czy można zatrzymać czas?

2. Zima w lesie.

3. Święto babci i dziadziusia,

4. Kraina wiecznego lodu.

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

Dziecko będzie:

– wypowiadało się na temat tekstu literackiego;

– kształtowało umiejętności odpowiadania na pytania i budowania zdań złożonych;

– rozwijało swobodną ekspresję ruchową przy muzyce;

– wypowiadało się swobodnie na określony temat;

– rozwijało zainteresowania światem przyrody;

– wzbogacało wiedzę o mieszkańcach lasu;

– kształtowało odporność na porażkę lub niepowodzenie w zabawie;

– doskonaliło kompetencje matematyczne;

– współdziałało w zespole;

– poszerzało wiedzę na temat zawodu leśniczego;

– rozwijało mowę i słuch fonematyczny;

– rozwijało myślenie przyczynowo – skutkowe;

– doskonaliło koncentrację i skupienie uwagi;

– rozwijało percepcję słuchową i wzrokową;

– pobudzało wyobraźnię i kreatywność;

– niwelowało napięcie mięśniowe;

– rozwijało sprawność ruchową;

– kształtowało umiejętność budowania wypowiedzi w oparciu o wysłuchany utwór;

– wzmacniało więzi rodzinne;

– doskonaliło umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów;

– rozwijało poczucie rytmu, umiejętności wokalne oraz recytatorskie;

– kształtowało cierpliwość w oczekiwaniu

– doskonaliło małą i dużą motorykę;
– potrafiło wyrażać uczucia i przeżywać radość zabawy z kolegami i koleżankami;

– pokonywało własną nieśmiałość poprzez wypowiadanie się na tle grupy;

– doskonaliło koordynację wzrokowo – ruchową;

– kształtowało umiejętność posługiwania się zegarami;

– poszerzało wiedzę na temat upływu czasu i cykliczności pór roku;

– uświadamiało znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia;

– poznawało zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zimowych zabaw;

– nabywało umiejętności obserwowania i wnioskowania;

– poszerzało wiedzę o biegunach Ziemi i środowisku przyrodniczym;

– rozpoznawało i nazywało wybrane gatunki zwierząt polarnych;

– rozwijało ogólną sprawność fizyczną oraz kształtowało nawyki prawidłowej postawy ciała;