SPOTKANIE Z RODZICAMI DELFINKÓW W DNIU 22.02.br.o godz.17.00 – zapraszamy Państwa na spotkanie semestralne z wychowawczyniami Odkrywców.  Prosimy Rodziców o przybycie na zebranie oraz o niezabieranie na spotkanie dzieci.

CO PRZED ODKRYWCAMI W LUTYM 2023 r.?

30.01.-03.02.2023r. – I Tydzień Ferii to Tydzień z Muzyką.

30.01.2023r. – Ten dzień Odkrywcy spędzą z muzyką Fryderyka Chopina, m.in. według własnego pomysłu namalują na płótnie jak słyszą skomponowaną przez kompozytora muzykę.

31.01.2023r. – Dzień tworzenia własnych instrumentów muzycznych.

01.02.2023r. – Zabawy z bum bum rurkami.

02.02.2023r. – Dzień muzycznej matematyki.

03.02.2023r. – Zajęcia z dogoterapii z pieskami Kajko i Karmelem.

06.02.-10.02.2023r. – II Tydzień Ferii, które dzieci spędzą w Krainie Sensorycznej.  

08.02.2023r. – Bose wędrówki Odkrywców po różnorodnych fakturach.

09.02.2023r. – Dzień zabaw eksperymentalnych Odkrywców z makaronem.

10.02.2023r., godz.10.30  – Pokaz eksperymentów z naukowcem panem Bartkiem.

14.02.2023r. – Przedszkolne Walentynki czyli Dzień Okazywania Sobie Sympatii-dzisiaj dzieci mogą ubrać element stroju w kolorze czerwonym.

16.02.2023r. – Dzisiaj w Tłusty Czwartek dzieci zjedzą przedszkolne pączki.

17.01.2023r., godz.10.00 – Zapraszamy Odkrywców na kosmiczny bal karnawałowy!

20.02.2023r. – Dzień Kota.

22.02.2023r., godz.17.00 – Zapraszamy rodziców Odkrywców na spotkanie semestralne.

23.02.2023r., godz.10.30-13.40 – Wycieczka na starówkę i do toruńskiego planetarium. Dzieci obejrzą seans pt. „Pies Astrołajka”- na wycieczkę dzieci pojadą autokarem.

24.02.2023r., godz.10.10 – Spotkanie ze strażą pożarną i mobilnym symulatorem zagrożeń pożarowych.

27.02.2023r., godz.9.30 – Dzień Dinozaura.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W LUTYM 2023 ROKU:

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

1.Spotkanie z muzyką.

2. Sensoryczne zabawy.

3. Baśnie i bajeczki..

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

Dziecko będzie:

– wypowiadało się na temat tekstu literackiego;

– kształtowało umiejętności odpowiadania na pytania i budowania zdań złożonych;

– rozwijało swobodną ekspresję ruchową przy muzyce;

– wypowiadało się swobodnie na określony temat;

– rozwijało zainteresowania światem przyrody;

– rozwijało zmysły podczas zabaw sensorycznych;

– kształtowało odporność na porażkę lub niepowodzenie w zabawie;

– doskonaliło kompetencje matematyczne;

– współdziałało w zespole;

– poznawać formy teatralne, słownictwo i wiadomości dotyczące teatru;

– rozwijało mowę i słuch fonematyczny;

– rozwijało myślenie przyczynowo – skutkowe;

– doskonaliło koncentrację i skupienie uwagi;

– rozwijało percepcję słuchową i wzrokową;

– pobudzało wyobraźnię i kreatywność;

– niwelowało napięcie mięśniowe;

– rozwijało sprawność ruchową;

– kształtowało umiejętność budowania wypowiedzi w oparciu o wysłuchany utwór;

– poznawało różne rasy kotów;

– zapozna się z zasadami dbania o zwierzęta;

– doskonaliło umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów;

– rozwijało poczucie rytmu, umiejętności wokalne oraz recytatorskie;

– kształtowało cierpliwość w oczekiwaniu;

– doskonaliło małą i dużą motorykę;
– potrafiło wyrażać uczucia i przeżywać radość zabawy z kolegami i koleżankami;

– pokonywało własną nieśmiałość poprzez wypowiadanie się na tle grupy;

– doskonaliło koordynację wzrokowo – ruchową;

– utrwalenie znajomości poznanego opowiadania,

– rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni,

– doskonalenie umiejętności współpracy i zabawy w grupie,

– pobudzało zainteresowanie książką i czytaniem,

–  rozwijało zainteresowania bajkami i baśniami,

– wykonywało ćwiczenia z zakresu kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych,

– rozwijało ogólną sprawność fizyczną oraz kształtowało nawyki prawidłowej postawy ciała.