Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej u Delfinków w marcu 2023 r.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ DELFINKÓW NA MIESIĄC MARZEC 2023r. TEMATYKA KOMPLEKSOWA: W świecie dinozaurów.                        realizacja od  27.02.2023r. do   03.03.2023r. W marcu jak w garncu.                        realizacja od  06.03.2023r. do ...