Plan dnia

Tygryski

6.30-8.45

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne, zabawy służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne. Czynności gospodarczo-porządkowe i przygotowanie do pierwszego śniadania.

8.45-9.15

I Śniadanie

9.15-11.30

Zajęcia dydaktyczne, w tym zajęcia dodatkowe z języka angielskiego,zajęcia logorytmiczne i zajęcia muzyczno-rytmiczne. Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne. Spacer. Czynności porządkowo-gospodarcze i przygotowanie do drugiego śniadania.

11.30-12.00

II Śniadanie

12.00-13.30

Relaksacja na leżaczkach. Przygotowanie do obiadu.

13.30-14.00

Obiad

14.00-15.50

Słuchanie głośnego czytania bajek. Zabawy tematyczne, umuzykalniające, plastyczne i inne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Przygotowanie do podwieczorku.

16.00-16.20

Podwieczorek

16.20-17.00

Zabawy swobodne dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domów.

Delfinki, Odkrywcy i Sówki

6.30-8.45

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne, zabawy służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne. Czynności gospodarczo-porządkowe i przygotowanie do pierwszego śniadania.

8.45-9.15

I Śniadanie

9.15-11.30

Zajęcia dydaktyczne, w tym zajęcia dodatkowe z języka angielskiego,zajęcia logorytmiczne i zajęcia muzyczno-rytmiczne. Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne. Spacer. Czynności porządkowo-gospodarcze i przygotowanie do drugiego śniadania.

11.30-12.00

II Śniadanie

12.00-13.30

Spacery w obszarze Kaszczorka, wycieczki, zabawy tropiące, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe na boisku. Zabawy w kącikach zainteresowań. Przygotowanie do obiadu.

13.30-14.00

Obiad

14.00-15.50

Słuchanie głośnego czytania bajek. Zabawy tematyczne, umuzykalniające, plastyczne i inne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Przygotowanie do podwieczorku.

16.00-16.20

Podwieczorek

16.20-17.00

Zabawy swobodne dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domów.