Oferta

Oferta przedszkola

Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” zapewnia swoim podopiecznym całodzienną opiekę od godziny 6:30 do godziny 17:00. Zajęcia odbywają się w czterech grupach wiekowych:

grupie Tygrysków dla dzieci dwuipółletnich oraz trzyletnich,

grupie Delfinków dla dzieci czteroletnich,

grupie Odkrywców dla dzieci pięcioletnich,

grupie Sówki… Mądre Główki dla dzieci sześcioletnich, przygotowujących się do pójścia do szkoły podstawowej.

Przedszkole „Jacek i Agatka” czynne jest przez cały rok, także w czasie wakacji letnich i ferii zimowych. W okresie wakacji letnich przewidziana jest nieprzekraczająca dwóch tygodniu przerwa wakacyjna, której termin zostaje podany do wiadomości rodziców do końca września danego roku szkolnego.

Odpłatność za przedszkole

Opłata stała

 • 510 złotych w wypadku pobytu w przedszkolu jednego dziecka
 • 390 złotych w wypadku pobytu w przedszkolu drugiego i każdego kolejnego dziecka

Zniżka na drugie i kolejne dziecko obowiązuje wyłącznie przez okres wspólnego uczęszczania do przedszkola przynajmniej dwojga rodzeństwa.

Opłata żywieniowa

Opłata żywieniowa stanowi równowartość wynoszącej 9 złotych dziennej stawki żywieniowej pomnożonej przez liczbę dni obecności dziecka w przedszkolu.
Zarówno opłata żywieniowa, jak i opłata stała pobierane są z góry do trzeciego dnia każdego miesiąca.

Opłata stała obejmuje:

  • Realizację podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • Uzupełnienie podstawy programowej o dodatkowe programy nauczania zatwierdzone przez MEN,
  • Bezpłatne zajęcia dodatkowe z katalogu zajęć dodatkowych przedszkola – rytmika, logorytmika, język angielski,zajęcia sportowe,
  • Diagnozę mowy przez wykwalifikowanego logopedę oraz w razie konieczności, indywidualną terapią zaburzeń mowy,
  • Opiekę psychologiczną przez wykwalifikowanego psychologa,
  • Imprezy okolicznościowe, wycieczki oraz wyjścia do teatru, muzeów, biblioteki, planetarium i innych placówek kulturalnych, wizyty ciekawych gości i specjalistów w różnorodnych dziedzinach.
   Przedszkole „Jacek i Agatka” przewiduje również możliwość organizacji dodatkowych zajęć w zależności od zgłaszanych przez rodziców potrzeb.
   Przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług opieki przedszkolnej w Niepublicznym Przedszkolu „Jacek i Agatka” pobierana jest dodatkowo jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 400 złotych. W wypadku zapisu do naszego przedszkola drugiego i każdego kolejnego dziecka opłata rekrutacyjna podlega obniżce i wynosi 200 złotych.

Zajęcia w przedszkolu

Przedszkole Niepubliczne w Toruniu „Jacek i Agatka” dysponuje nowoczesnym wyposażeniem w postaci pomocy dydaktyczno-wychowawczych oraz sprzętów i urządzeń w sferze socjalno-bytowej. Nasi podopieczni uczestniczą w różnorodnych zajęciach pozwalających im zarówno rozwijać swoje zdolności, jak i dobrze się bawić.

Zajęcia z rytmiki

Raz w tygodniu w każdej grupie przedszkolnej organizowane są zajęcia z rytmiki, których celem jest umuzykalnienie dzieci, kształcenie ich ogólnej koordynacji ruchowej oraz rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej. W trakcie zajęć przedszkolaki rozwijają swoją wrażliwość słuchową i aparat głosowy, a także poczucie rytmu. Dzieci śpiewają, tańczą, poznają tańce ludowe i współczesne, bawią się przy muzyce, jak również grają na prostych instrumentach perkusyjnych. Pomagają im w tym różnorodne akcesoria – kolorowe chustki, wstążki, woreczki z grochem czy chusta animacyjna.

Zajęcia z języka angielskiego

W Przedszkolu „Jacek i Agatka” organizowane są zajęcia z języka angielskiego, przeprowadzane w formie aktywnej zabawy, w czasie których dzieci śpiewają, uczą się wierszy, słuchają bajek i opowiadań oraz odgrywają scenki tematyczne. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego lektora języka angielskiego posiadającego kierunkowe, filologiczne wykształcenie językowe.

Logorytmika i terapia logopedyczna

Najmłodsze przedszkolaki uczęszczające do Przedszkola „Jacek i Agatka” uczestniczą w prowadzonych przez wykwalifikowanego logopedę i neurologopedę zajęciach logorytmicznych, które pozwalają przeciwdziałać powstawaniu i utrwalaniu wad oraz zaburzeń mowy. Zajęcia te mają na celu usprawnienie aparatu mowy dzieci poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia ortofoniczne prowadzone w formie zabawy z wykorzystaniem podstawowych elementów: ćwiczeń oddechowych i fonacyjnych, rozwijających słuch fonetyczny i ćwiczeń artykulacyjnych. Starsze dzieci mają możliwość udziału w terapii logopedycznej, polegającej na korygowaniu występujących podczas porozumiewania się zakłóceń celem usprawnienia funkcji komunikacyjnej. Terapia prowadzona jest w naszym przedszkolnym świetnie wyposażonym gabinecie logopedycznym. Nasz logopeda na początku każdego roku przedszkolnego przeprowadza tzw. badania przesiewowe, aby skontrolować mowę wszystkich dzieci w przedszkolu i wyłonić te, które potrzebują pomocy.

Zajęcia sportowe

W naszej placówce organizowane są ponadto zajęcia sportowe pozwalające poprawić ogólną sprawność ruchową dzieci i obudzić w nich zainteresowanie sportem. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany instruktor sportowy. Podczas zajęć uczą się współpracy w grupie, poprawiają koordynację ruchową, stają się bardziej wytrwałe i zdyscyplinowane. Zajęcia te oprócz walorów edukacyjnych i sprawnościowych sprawiają dzieciom ogromną frajdę! Zajęcia odbywają się w tych miesiącach, w których pogoda pozwala na prowadzenie zajęć na dworze na boisku sportowym.
Ponadto przez cały rok przedszkolny nasi nauczyciele prowadzą z dziećmi – w grupach starszych gimnastykę, młodszych – zajęcia ruchowe. Realizujemy je w strojach gimnastycznych, w jednostce 15 lub 30 minut, w zależności od wieku dzieci.

Dzień atrakcji

Piątki to w naszym przedszkolu to dzień różnorodnych ciekawych wydarzeń:

 • wycieczek w interesujące miejsca takie jak Teatr „Baj Pomorski”, Teatr Muzyczny, Planetarium, Młyn Wiedzy, Osada Leśna w Barbarce, Mediateka, biblioteka w Złotorii, ogród zoobotaniczny, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Piernikarnia Mistrza Bogumiła, Dom Legend, Wiejskie Gospodarstwo Edukacyjne „Babaluda”, Jura Park w Solcu Kujawskim, Gospodrastwo Agroturystyczne w Gostkowie, Mega Park w Grudziądzu, Gród Foluszek
 • spotkań z osobami wykonującymi ważny zawód – ratownikiem medycznym, policjantem, strażakiem, lekarzem, stomatologiem, edukatorem przyrodniczym,
 • wizyt specjalistów i ekspertów – naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, instruktorów warsztatów konstrukcyjnych z klockami lego,
 • okolicznościowych imprez z okazji Dnia Mamy, Taty, Babci, Dziadka, Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkiej Nocy, pasowania na Przedszkolaka, ukończenia edukacji przedszkolnej,
 • zabaw, balów, występów magów, muzyków, teatrzyków,
 • zajęć z dogoterapii, hipoterapii, alpakterapii
 • aktywnych spotkań ze sportowcami różnorodnych dyscyplin sportowych