Poznaj Nas

Misja i wizja przedszkola!

Przedszkole Niepubliczne “Jacek i Agatka” zapewnia dzieciom fachową opiekę, oferując bezpieczeństwo zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Propagujemy postawy prozdrowotne i proekologiczne, prezentując swoim podopiecznym środowisko naturalne jako bogate źródło wiedzy oraz przeżyć intelektualnych, estetycznych i emocjonalnych. Naszą misją jest wspieranie rodziny dzieci w działaniach wychowawczych i edukacyjnych przy równoczesnym wspieraniu wszechstronnego rozwoju oraz aktywności twórczej dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości, zainteresowań oraz wrodzonego potencjału. W nowoczesnym Przedszkolu „Jacek i Agatka” stosujemy twórcze metody stymulujące rozwój, kształtujące wiarę we własne możliwości, rozwijające optymizm i pomagające w budowaniu obrazu własnego „ja”. Swoją wizję realizujemy za pośrednictwem prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów zajęć dodatkowych.

Kadra

Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” zatrudnia osoby młode, lecz doświadczone, które skrupulatnie realizują wizję placówki i stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w specjalistycznych warsztatach, szkoleniach i studiach podyplomowych. Nasza kadra pedagogiczna to zgrany zespół wykształconych, kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i serdeczną atmosferę w przedszkolu.

Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu objęte są stałą opieką psychologa i logopedy:

Psycholog systematycznie prowadzi obserwację podopiecznych, interpretuje zachowania dzieci, wspomaga nauczycieli w procesie edukacji. Udziela porad oraz pomaga w rozwiązywaniu wszelkich problemów emocjonalnych.

Logopeda w najmłodszej grupie prowadzi zajęcia grupowe usprawniające aparat artykulacyjny natomiast starsze dzieci w razie zaistniałej potrzeby uczestniczą w indywidualnej terapii logopedycznej.

Położenie i obiekt

Przedszkole Niepubliczne w Toruniu „Jacek i Agatka” położone jest z daleka od ruchu ulicznego, w pobliżu usytuowanych u ujścia rzeki Drwęcy do Wisły łąk i lasów, będących częścią obszaru Natura 2000. W okolicy placówki znajduje się również gospodarstwo rolne ze zwierzętami gospodarskimi. Obszary te stanowią doskonałe miejsce codziennych spacerów i wycieczek edukacyjnych dla dzieci. Budynek przedszkola posiada cztery duże sale, przy których znajdują się doskonale wyposażone łazienki oraz duże i przestronne szatnie z szafką dla każdego dziecka. Na zewnątrz rozciągają się trzy duże, porośnięte trawą place zabaw, a także ogródek przedszkolny, gdzie dzieci sadzą warzywa, owoce, zioła oraz kwiaty, a następnie dbają o nie i zbierają ich plony.