CO PRZED SÓWKAMI  W LUTYM 2023 r.?

W każdy poniedziałek Sówki realizują program edukacyjny „Klucz do Uczenia Się” podczas którego rozwijają swoje kompetencje matematyczne i logicznego myślenia.

W każdy wtorek Sówki realizują program edukacyjny „Przyjaciele Zippiego” podczas którego uczą się różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym, a także uczy wchodzenia w dobre relacje z innymi ludźmi.  

30.01.-03.02.2023r. – I Tydzień Ferii to Tydzień z Muzyką.

30.01.2023r. – Ten dzień Sówki spędzą z muzyką Fryderyka Chopina, m.in. według własnego pomysłu namalują na płótnie jak słyszą skomponowaną przez kompozytora muzykę.

31.01.2023r. – Dzień tworzenia własnych instrumentów muzycznych.

01.02.2023r. – Zabawy z bum bum rurkami.

02.02.2023r. – Dzień muzycznej matematyki.

03.02.2023r. – Zajęcia z dogoterapii z pieskami Kajko i Karmelem.

06.02.-10.02.2023r. – II Tydzień Ferii, które dzieci spędzą w Krainie Sensorycznej.   

08.02.2023r. – Sówki odwiedza toruńską Mediatekę w której wezmą udział w zajęciach „Zmysły, co to takiego?”.

09.02.2023r. – Dzień zabaw eksperymentalnych Sówek z makaronem.

10.02.2023r, godz.10.30 – Pokaz eksperymentów z naukowcem panem Bartkiem.

14.02.2023r. – Przedszkolne Walentynki czyli Dzień Okazywania Sobie Sympatii – dzisiaj dzieci mogą ubrać element stroju w kolorze czerwonym.

15.02.2023r. – Sówki poznają tradycje karnawału w Brazylii.

16.02.2023r. – Dzisiaj w Tłusty Czwartek dzieci zjedzą przedszkolne pączki.

17.01.2023r., godz.10.00 – Zapraszamy Sówki na kosmiczny bal karnawałowy! Dzieci mogą się przebrać w swój wymarzony strój karnawałowy, strój może być dowolny.

20.02.-03.03.2023r. – W tym tygodniu Sówki poznają tajemnice kosmosu – czym jest kosmos, kim jest astronom, czym różnią się gwiazdy od planet.

23.02.2023r., godz.10.30-13.40 – Wycieczka na starówkę i do toruńskiego planetarium. Dzieci obejrzą seans pt. „Pies Astrołajka”- na wycieczkę dzieci pojadą autokarem.

24.02.2023r., godz.10.40 – Spotkanie ze strażą pożarną i mobilnym symulatorem zagrożeń.

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC LUTY 2023 ROKU:

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

  1. Spotkanie z muzyką.
  2. W świecie zabaw sensorycznych.              
  3. W karnawale.
  4. Tajemnice kosmosu- Metoda Projektu Edukacyjnego.       

 

 

 

 

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 

 

Dzieci będą:

–  pracowały metodami aktywizującymi- Metodą projektu edukacyjnego

 Metodą stacji zadaniowych

 – poznawały zasady powstawania cienia,

– tworzyły teatrzyk cieni według własnego pomysłu,

– kształtowały kompetencję muzyczne;

– doskonaliły umiejętności muzyczno-ruchowe

– wzbogacały wiedzę o kosmosie

– doskonaliły umiejętności językowe;

– rozwijały umiejętności matematyczne;

– wdrażały się do uważnego słuchania utworu literackiego;

– kształtowały postawy prospołeczne;

– rozwijały sprawność fizyczną i prawidłową postawę ciała;

– rozwijały koordynację wzrokowo- ruchową;

– kształtowały poczucie rytmu;

–  ćwiczyły motorykę małą i sprawności manualne;

– rozwijały umiejętności myślenia przyczynowo- skutkowego,

– podejmowały próby odpowiadania na pytania do utworów literackich pełnym zdaniem;

– rozwijały percepcję wzrokową i słuchową;

– poznawały zapis graficzny litery B, b,

– doskonaliły pracę w małych zespołach.