KONKURS GAZETKOWY!

Zapraszamy wszystkie przedszkolaki do udziału w Przedszkolnym Konkursie Gazetkowym – „Portret mojej babci, mojego dziadka”, który trwa do 19.01.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.01.2023r.

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „ZIMA W LESIE” – konkurs plastyczny zorganizowany przez nasze przedszkole dla dzieci z naszego i innych przedszkoli, który trwa do 20.01.2023r., a jego uroczysty finał nastąpi 25.01.2023 r.

05.01.2023r., godz.9.30 – Zimowe zabawy Tygrysków.

9-13.01.2023r. – Tydzień Realizacji Projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury” – „Emocje w życiu codziennym” podczas którego Tygryski codziennie będą poznawać inne emocje – nieśmiałość, strach, radość, złość i smutek.

17.01.2023r., godz.10.00 – Zapraszamy Babcie i Dziadków Tygrysków do obejrzenia występów wnucząt. Życzymy dużo uśmiechu i radości z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka babciom, prababciom, dziadkom i pradziadkom naszych przedszkolaków.

18.01.2023. – Dzień Bałwana.

20.01.2023r., godz.9.30 – Tygryski obejrzą film w prawdziwym kinie sferycznym (czyli olbrzymim namiocie-kinie w którym film wyświetlany jest na ścianach i suficie namiotu) . To będzie niesamowita przygoda!

20.01.2023r., godz. 13.15 – Rozstrzygnięcie Konkursu Gazetkowego i wręczenie nagród.

22.01.2023r. – Tygryski rozpoczną dzisiaj przygotowania ptasiej stołówki.

25.01.2023r., godz.9.30 –Przedstawienie teatralne pt. „Pan Wodorek i Superbohaterowie” w wykonaniu aktorów z Teatru Pomarańczowy Cylinder.

27.01.2023r. – Dzień Puzzli.


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA STYCZEŃ 2023 ROKU:

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

  1. Zimowe zabawy.
  2. Emocje w życiu codziennym.
  3. Moja babcia i mój dziadek
  4. Ptaki zimą.

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

Dziecko będzie:

– posługiwać się nazwami części swojego ciała;
– grupować obiekty wg wielkości; koloru; rodzaju;
– rozwijać umiejętność posługiwania się kredkami, klejem oraz pędzlem;

– powtarzać proste rymowanki;
– doskonalić poczucie rytmu;
– przestrzegać reguł zabawy;

– wzmacniać siłę mięśni rąk i nóg;

– posługiwać się określeniami: mały, duży, mniej, więcej, tyle samo;
– rozpoznawać i nazywać kolory

– uczyć się budować proste wypowiedzi zrozumiałe dla otoczenia;

– grupować przedmioty według rodzajów;

– lepić z plasteliny;

– reagować na sygnały słowne, wzrokowe, słuchowe;

– ilustrować ruchem treść piosenki;

– uczestniczyć w zabawach ruchowych;

– rozwijać ogólną sprawność ruchową;

– wykonywać ćwiczenia oddechowe z zachowaniem prawidłowego toru oddechowego;

– rozpoznawać przedmioty za pomocą dotyku;

– składać obrazek z części;

– odszukiwać określone elementy na obrazku;

– umieszczać pasujący element na odpowiednim miejscu obrazu;

– wyszukiwać pary takich samych obrazków;

– rozpoznawać charakterystyczne cechy zimy;

– rozpoznawać i nazywać wybrane sporty zimowe i sprzęty z nimi związane;

– rozumieć potrzebę pomagania ptakom zimą;

– rozpoznawać różne emocje;

– ćwiczyć właściwe interpretowanie swoich emocji;

– poznawać sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami;

– wzmacniać więzi emocjonalne z rodziną poprzez kształtowanie bliskich więzi z babcią i dziadkiem;