PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ DELFINKÓW NA MIESIĄC MARZEC 2023r.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. W świecie dinozaurów.                        realizacja od  27.02.2023r. do   03.03.2023r.
 2. W marcu jak w garncu.                        realizacja od  06.03.2023r. do  10.03.2023r.
 3. Porządki w ogrodzie.                            realizacja od  13.03.2023r. do  17.03.2023r.
 4. Witaj wiosno!                                           realizacja od  20.032023r. do  24.03.2023r.
 5.  Z kulturą za pan brat.                          realizacja od  27.03.2023r. do  31.03.2023r.

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

Dziecko będzie:

 • Wykonywać eksperymenty i wysnuwać z nich wnioski.
 • Budować poczucie własnej wartości.
 • Kształtować orientację w schemacie ciała i innych przedmiotów.
 • Kształtować umiejętności wypowiadania się.
 • Kształtować poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Doskonalić umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 • Rozwijać umiejętności obserwacji przyrody..
 • Utrwalać wiedzy dzieci na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę.
 • Kształtować nawyku sprzątania po sobie.
 • Zapoznawać się z pierwszymi wiosennymi kwiatami.
 • Wdrażać się do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw wiosennych kwiatów.
 • Zapoznawać się z etapami sadzenia roślin.
 • Rozwijać zainteresowania przyrodnicze dotyczące ptaków.
 • Rozwijać aparat mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
 • Uwrażliwione na piękno przyrody.
 • Kształtować umiejętności wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 6 (dodawanie na konkretach).
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
 • Porównywać wielkość zbiorów.
 • Rozpoznawać za pomocą zmysłu smaku wybranych owoców i warzyw.
 • Kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe.
 • Poznawać wartość „wiary we własne siły” na podstawie bajki.
 • Rozwijać umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwanych w różnych sytuacjach.
 • Pozna pojęcie  „film animowany”, „teatr”, „balet” , „opera”.
 • Pozna rolę aktora w teatrze.
 • Kształtować koncentrację uwagi i spostrzegawczości.