PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC MARZEC 2023r.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

  1. Poznajemy zawody.  – realizacja od 27.02.2023r. do 03.03.2023r.
  2. Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę.realizacja od 06.03.2023r. do 10.03.2023r.
  3. W marcu jak w garncu.realizacja od 13.03.2023r. do 24.03.2023r.
  4. Kolory wiosny.  – realizacja od 27.03.2023r. do 31.03.2023r.  

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE

Dziecko będzie:

-układać rytmy, używa określeń „wyższy, niższy, najniższy”

– rozwijać umiejętność posługiwania się kredkami, klejem oraz pędzlem;

– powtarzać proste rymowanki;
– doskonalić poczucie rytmu;
– przestrzegać reguł zabawy;

– wzmacniać siłę mięśni rąk i nóg;

– posługiwać się określeniami: mały, duży, mniej, więcej, tyle samo;
– rozpoznawać i nazywać kolory;

– uczyć się budować proste wypowiedzi zrozumiałe dla otoczenia;

– grupować przedmioty według rodzajów;

– reagować na sygnały słowne, wzrokowe, słuchowe;

– ilustrować ruchem treść piosenki;

– rozwijać ogólną sprawność ruchową;

– wykonywać ćwiczenia oddechowe z zachowaniem prawidłowego toru oddechowego;

– rozpoznawać przedmioty za pomocą dotyku;

– składać obrazek z części;

– odszukiwać określone elementy na obrazku;

– wyszukiwać pary takich samych obrazków;

– poznawać świat dzięki doświadczeniom;

– wysuwać wnioski z obserwacji;

– pobudzać wszystkie swoje zmysły;

– poznawać właściwości różnych substancji;

– obserwować reakcję na łączenie ze sobą cieczy;

– rozwijać umiejętności teatralne;

– rozwijać umiejętność układania historyjek obrazkowych;

– rozbudzać zainteresowanie literaturą dziecięcą;

– poznawać różne zawody;

– wypowiadać się na temat swoich marzeń zawodowych;

– poznawać charakterystyczne cechy wiosny;

– utrwalać wiadomości o porach roku;

– wzmacniać więź emocjonalną w grupie przedszkolnej i w gronie rodzinnym,

– czerpać przyjemność ze wspólnej aktywności z rodzicami